Darek

Jednoczesne korzystanie z programu
Ham Radio DeLux i Logger 32

        Aby móc jednocześnie korzystać w tym samym czasie z programu Ham Radio DeLux (sterownie) i Logger32 (logowanie) musimy mieć 2 porty COM. Oba te programy komunikują się z naszym radiem poprzez dwa niezależne porty szeregowe COM.
Rzadko jednak tak się zdarza że mamy w laptopie fizycznie 2 takie porty. Najczęściej jak już jest to jeden więc trzeba zastosować pewną sztuczkę, która nam to umożliwi.
Cała sztuczka sprowadza się do zainstalowania w naszym komputerze programu, który nam stworzy wirtualne porty szeregowe. Idąc za radami jakie napisał Geoff Anderson G3NPA w swoim poradniku postanowiłem napisać bardziej szczegółowy opis, gdyż jego opis jest mało precyzyjny i stwarza dużo problemów podczas instalacji. Program pozwalający uruchomić wirtualne porty na naszym komputerze znajdziemy na stronie http://www.philcovington.com/SDR_arch.html lub też tutaj. Program rozpakowujemy i instalujemy uruchamiając plik install.bat. System podczas instalacji zgłosi komunikat iż instalujemy sterownik który nie posiada certyfikatu zgodności. Niemniej pozwalamy mu na zainstalowanie. Efektem naszej instalacji będzie widoczny w menadżerze urządzeń nowe urządzenie o nazwie "Wieloportowe karty szeregowe - N8VB vCOM Virtual Serial Port Driver"


Pierwszy krok za nami i należy po instalacji uruchomić ponownie komputer aby urządzenie mogło zacząć poprawnie pracować.

Następnym krokiem jest uruchomienie programu Ham Radio DeLux i konfiguracja ustawień nowego portu szeregowego. W tym celu uruchamiamy Ham Radio DeLux i konfigurujemy go tak jak zwykle do normalnej pracy. Czyli podłączamy się do naszego radia poprzez fizyczny port COM. W moim przypadku mam fizyczny port COM4 poprzez który mam podłączone moje radio Yaesu 897D z prędkością 38400.

Klikamy "Connect" tak jak zwykle i powinniśmy podłączyć się do naszego radia i móc nim sterować z programu. Jeśli tak jest możemy przystąpić do konfiguracji wirtualnych portów. w tym celu wchodzimy w menu "TOOLS" a następnie "N8VB vCOM configuration"

Po uruchomieniu nowego okna konfigurujemy wirtualne porty COM. Do naszej pracy potrzebne będą 2 porty COM. Nie mogą to być porty które obecnie są wykorzystywane w systemie wieć dobrze będzie wybrać dość wysokie numery tych portów. Niemniej nie można przesadzić ponieważ Logger32 obsługuje maksymalnie do Com16. Ja u siebie wybrałem porty COM13 i COM14. Następnie klikamy przycisk "Install"

Następnie zamykamy to okno klikając "Cancel" i przechodzimy do dalszej konfiguracji wchodząc ponownie w menu "TOOLS" i "3rd-Party Serial port"

Po uruchomieniu okna musimy ustawić na jakim porcie będzie działał wirtualnie nasz program Ham Radio DeLux. W tym celu wybieramy pierwszy z dostępnych nowo zainstalowanych wirtualnych portów czyli COM13 oraz prędkość 34800.

Na tym kończymy konfiguracje w programie Ham Radio DeLux i przechodzimy do Logger32.

Uruchamiamy Logger32 i przechodzimy do konfiguracji wchodząc w menu "Ustawienia" "Radio" "Konfiguracja radia 1"

W oknie tym ustawiamy Logger32 do pracy na drugim naszym wirtualnym porcie jaki zainstalowaliśmy czyli COM14 z prędkością 34800 z tym tylko wyjątkiem że NIE WYBIERAMY w oknie RADIO takiego radia jakie posiadamy tylko wybieramy KENWOOD-ALL !!!

Następnie klikamy "Apply" i mamy wszytko skonfigurowane do pracy. W tym momencie dobrze jest przeresetować komputer aby wszystko poprawnie funkcjonowało.

Po ponownym uruchomieniu komputera uruchamiamy najpierw Ham Radio Delux. Powinno nam się podłączyć bezproblemowo z naszym radiem na fizycznym porcie COM. Następnie uruchamiamy Logger32 który to już na wirtualnym porcie powinien zczytać ustawiona w radiu częstotliwość, modulację itp.

Jedyny problem jaki powstaje to taki, iż nie ma w programie Ham Radio DeLux opcji umożliwiającej ustawienie go zawsze na wierzchu. Taka opcja przydała by się aby klikając w Logger32 nie chował nam się Ham Radio DeLux pod spód. Może autor Ham Radio DeLux w przyszłych wersjach programu doda taką możliwość. Niemniej można temu zaradzić stosując zewnętrzny program. Doskonałym programem do tego celu jest darmowy WinOnTop

Po rozpakowaniu tego małego programiku uruchamiamy go plikiem WinOnTop.exe a następnie wskazujemy myszką program Ham Radio DeLux a następnie klikamy na przycisk "Fix on Top". Od tego momentu Ham Radio DeLux będzie zawsze widoczne na wierzchu.

Teraz można uruchomić Logger32 i tak w nim poustawiać okienka żeby zrobić miejsce na okno programu Ham Radio DeLux i uzyskać taki efekt jak na poniższym rysunku.

Myślę że ta porada w ten sposób opisana będzie dla Was bardziej przystępna i uda Wam się w prosty sposób uruchomić oba te programy na jednym fizycznym porcie COM.

Powodzenia w konfiguracji.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona zoptymalizowana do rozdzielczości 1024x768 i wyższej.