Darek

Tuning Analizatora antenowego 1-60MHz.
Vector Network Analyzer

Obecnie razem z Jarkiem SP3SWJ prowadzimy szeroko zakrojone prace nad udoskonaleniem wersji oprogramowania 1.15 i dostosowanie go do wersji analizatora 3 plus. Będzie sporo zmian. Poniżej widac już pierwsze efekty.

Tryb analizatora

Tryb generatora

Podstawowa różnica to wsparcie dla trybu wobuloskop i załączanie przekaźnika z programu a także tryb generatora!

Niezbędne są pewne zmiany na płytce drukowanej. Koniecznie przed wlutowaniem gniazda DB9 do płytki odłączyć całkowicie 4 pin od masy. Trzeba to wykonać poprzez przecięcie ścieżek łączących ten pin z masą po obu stronach płytki. Jeśli już mamy wlutowane gniazdo DB9 nie pozostaje nic innego jak go wylutować a następnie wykonać w/w czynności. Wylutowanie gniazda DB9 jest bardzo ciężkie i bez specjalnych narzędzi nie obejdzie się przed dewastacją płytki. No ale cóż się nie zrobi dla tuningu :) Następnie ten odłączony pin trzeba podłączyć do pierwszego pinu wtyczki LPT poprzez rezystor 1k. Natomiast masę przenieść na obudowę gniazda DB9. Z pinu 4 DB9 poprzez rezystor 1k i tranzystor załączany jest przekaźnik. Schemat nowego podłączenia kabla do pobrania tutaj. Wprowadziłem również drobne zmiany w podłączeniu zasilania z USB. Zamiast ciągnąć równolegle drugi kabel obok kabla LPT wykorzystałem dużą ilość żył w kablu LPT i przez nie dostarczyłem zasilanie. Natomiast kabel z USB wchodzi bezpośrednio do obudowy wtyczki LPT i tam łączy się z innymi. Dzięki temu do analizatora idzie tylko 1 kabelek od komputera.
Dodatkowo w nowym oprogramowaniu dużo bardzo praktycznych zmian ułatwiających pracę z programem. Nową wersję można pobrać z tej strony bądź od Jarka SP3SWJ.

Kolejną zmianą w analizatorze są zmiany wartości niektórych elementów. Zmiany zaznaczone są na tym schemacie.
Mianowicie tak jak już pisałem na poprzedniej stronie o wzmacniaczu LT1252 trzeba zmienić elementy w sprzężeniu zwrotnym. C42=27pF wyrzucamy całkowicie a opornik R5=1k zmniejszamy do wartości około 560om.
Kolejną zmianą jest wylutowanie opornika R20=50om na wyjściu wzmacniacza. Następnie za kondensatorem C41=100nF wstawiamy opornik 100om poprawi on znacząco między innymi charakterystykę fazy.
Następna modyfikacja to zmiana wartości R15 i R16 50om. W tym miejscu musimy wstawić oporniki o wartości 52,38om. Oporniki takie wykonamy z równoległego połączenia 3 oporników 100, 220, 220om. Dodatkowo na opornik bliżej DDS wstawiamy potencjometr 1k aby mieć mozliwość regulacji przy kalibracji do wzorcowej oporności.

Następnie przechodzimy do zmiany filtra LPF. Tak wygląda oryginalny:

a tak po zmianach Jarka :

Charakterystyki pracy obu filtrów są na stronie Jarka SP3SWJ

Sprzegacz kierunkowy, jak słusznie zauważył Jarek SP3SWJ należy odwrócić względem orginalnej koncepcji IW3HEV o 180 stopni z powodu iż źle mierzona jest duża impedancja. Na ten pomysł wpadł wcześniej OK2BUH i po przetestowaniu tego sposobu przez Jarka a potem przezemnie obydwaj przyznajemy mu rację. Sposób zmiany montażu rdzenia przedstawia ten rysunek.

Obecnie charakterystyki pomiaru wzorcowego obciążenia wygladają tak.

Po wielu testach nawijania sprzęgacza kierunkowego doszedłem do wniosku, iż najlepiej jest nawinąć go w taki sposób aby uzwojenia "5 zwojów" były w górnej części rdzenia i blisko siebie. Dodatkowo zwój na wprost ma być od nich oddalony jak najbardziej. Nie ma większego znaczenia czy nawiniemy sprzegacz kierunkowy KYNARem czy zwykłym kablem telefonicznym! Najważniejszy jest sposób nawinięcia i odpowiednie odsuniecie uzwojenia od płytki i metalowych cześci obudowy (jeśli takowa jest). Zmiana stosunku odległości uzwojeń "5 zw" i "1zw - drut na wprost" da nam możliwość kalibracji analizatora do wzorcowych oporności. Zmieniając to zmieniają się bardzo charakterystyki FAZY oraz RL a tym samym wykres SWR. W przypadku gdy te charakterystyki nie są dość płaskiem należy eksperymentalnie dobrać te odległości. Nawet przesuniecie uzwojeń względem siebie 1mm daje dużą zmiane charakterystyk.

 

 

Prace trwają ...

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona zoptymalizowana do rozdzielczości 1024x768 i wyższej.